Samenstelling bestuur :

Voorzitter :
Dhr. P. de Vos
Westeinde 41
2825 AJ erkenwoude

Penningmeester :
Dhr. D.M. de Jager
Van Eesterensingel 2
2951 CK Alblasserdam

Secretaris :