Financieël overzicht 2014

Inkomsten: Uitgaven:
Saldo 1-1-2014 € 3.380,40 Bankkosten € 114,61
Donaties € 360,00 Bestuurskosten € 50,00
Giften € 2.537,50 Kosten Open dag € 803,13
Stroopwafelactie € 4.779,20 Aanschaf speeltoestellen € 6.713,72
Open dag € 3.715,55 Kosten stroopwafelactie € 2.734,80
NL Doet € 450,00 Aflossing lening aanschaf
Digitaal schoolbord
€ 1.500,00
Saldo 31-12-2014 € 3.306,39
Totaal € 15.222,65 Totaal € 15.222,65