Samenstelling bestuur :

Voorzitter :
Mevr. P. Meerkerk
Schoonenburgweg 15
2957LB Nieuw – Lekkerland

Secretaresse:
Mevr. R.Versluis.
Adrianus van Vugtstraat 2
3292AA Strijensas.

Penningmeester :
Dhr. B.T.W. Hoekwater
Adama van Scheltemastraat 17
3362TA Sliedrecht