Inleiding
 

Niemand is perfect en iedereen is uniek. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens – jong en oud- zich gewaardeerd en nuttig voelt. Bij ons op zorgboerderij Eben-Haëzer bieden we allerlei activiteiten voor mensen met een beperking. We geven kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de ruimte om zich te ontplooien op hun manier en tempo met passende activiteiten op en rondom de boerderij. Dat doen we onder deskundige begeleiding en met liefdevolle ondersteuning.

De aandachtspunten tijdens de activiteiten zijn:

 • Het vergroten van de zelfwaarde van de cliënten
 • Cliënten laten deelnemen aan het productieproces
 • Structuur bieden zodat cliënten weten wat van hen wordt verwacht
 • Cliënten stimuleren om weer deel te nemen aan het arbeidsproces
 • Zelfvertrouwen van cliënten laten groeien door van het positieve uit te gaan
 • Afwisselde activiteiten bieden zodat cliënten leren omgaan met overgangen.

Stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer is verbonden aan ZorgBoerderij Eben-Haëzer. Volgens de ANBI-richtlijnen dient de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer te beschikken over een actueel beleidsplan. In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in:

 • de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer;
 • de door de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer te verrichten werkzaamheden;
 • de wijze waarop de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer fondsen wil  verwerven;
 • de wijze waarop de Stichting Vrienden van verkregen Zorgboerderij Eben-Haëzer inkomsten zal beheren;
 • de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed.

De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer  aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Eben-Haëzer onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Doel

Het doel van stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer is het werven van gelden voor nuttige extra’s ten behoeve van de deelnemers van ZorgBoerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland.

Bestuur

Het bestuur van stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer bestaat uit 5 leden. 3 leden hebben een vastgestelde functie. De leden van het bestuur bekleden een vrijwillige functie.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter J. Meerkerk
Secretaris M. Bos- de Niet
Penningmeester B.T.W. Hoekwater
Bestuurslid L. van Helden
Bestuurslid P. Meerkerk-Stam

 

Werving

Het werven van geld voor stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer wordt op verschillende manieren vorm gegeven.

 • Acties waarin de deelnemers betrokken worden
 • Donaties/giften

Activiteiten

Stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer regelt verschillende activiteiten in een jaar. Wij vinden het belangrijk om de stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer naar buiten beeld te geven doormiddel van activiteiten.

 • Het organiseren van een Open Dag op de ZorgBoerderij met een kleine markt en diverse activiteiten. De opbrengst van deze Open Dag is voor de ZorgBoerderij.
 • Het houden van verschillende acties zoals o.a. rolladeactie.
 • Meedoen aan de Landelijke actie NL Doet.

 

Termijn van het beleidsplan

Het beleidsplan van stichting Vrienden van ZorgBoerderij Eben-Haëzer wordt per 3 jaar geëvalueerd. Wij hebben voor dit termijn gekozen omdat er weinig tot geen veranderen zijn in het beleid. Als er eerder veranderingen zijn in het beleid wordt het beleidsplan aangepast.